Shharma
Shharma
BTST_NIFTY_TRICK.mp4
2:13
Shharma
12 Views · 4 months ago
ATP-PART-2.mp4
6:50
Shharma
17 Views · 4 months ago
ATP-PART-1-Hindiversion.mp4
1:57
Shharma
24 Views · 4 months ago
Nifty_Expiry_Trick.mp4
5:18
Shharma
18 Views · 4 months ago
VID-20190824-WA0306.mp4
3:03
Shharma
23 Views · 4 months ago
VID-20190823-WA0449.mp4
0:39
Shharma
81 Views · 4 months ago
Show more